Izvještaj o razmatranju izvještaja o radu Agencije za Nacionalni bezbjednost za 2018. godinu.

EPA: 704 XXVI
Broj akta: 00-63-4/19-14/2
Datum: 14.05.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju izvještaja o radu Agencije za Nacionalni bezbjednost za 2018. godinu.

Datum: 14.05.2019.
Broj akta: 00-63-4/19-14/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo