Predlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore

EPA: 706 XXVI
Broj akta: 00-32-1/19-1
Datum: 16.05.2019
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore

Datum: 16.05.2019.
Broj akta: 00-32-1/19-1
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Andrija Popović

Usmjerenje

Datum: 17.05.2019.
Broj akta: 00-32-1/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 30.07.2019.
Broj akta: 00-32-1/19-1/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 30.07.2019.
Broj akta: 00-32-1/19-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 30.07.2019.
Broj akta: 00-32-1/19-1/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 30.07.2019.
Broj akta: 00-32-1/19-1/2
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Andrija Popović

Usmjerenje

Datum: 31.07.2019.
Broj akta: 00-32-1/19-1/5
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Odluka

Datum: 31.07.2019.
Broj akta: 00-32-1/19-1/7
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 31.07.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali