Izvještaj sa kontrolnog saslušanja Darka Radunovića, ministra finansija i Miomira M. Mugoše, direktora Poreske uprave, povodom primjene Zakona o reprogramu poreskih potraživanja

EPA: 711 XXVI
Broj akta: 00-63-7/19-30/4
Datum: 28.05.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta: