Predlog zakona o Crnogorskoj razvojnoj banci

EPA: 712 XXVI
Broj akta: 09-1/19-1
Datum: 05.06.2019
Vrsta akta: Rezolucija
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o Crnogorskoj razvojnoj banci

Datum: 05.06.2019.
Broj akta: 09-1/19-1
Vrsta dokumenta: Rezolucija
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Andrija Mandić, Branko Radulović, Milan Knežević, Milutin Đukanović, Nebojša Medojević

Usmjerenje

Datum: 07.06.2019.
Broj akta: 09-1/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje Vlade

Datum: 12.07.2019.
Broj akta: 09-1/19-1/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada

Izvještaj

Datum: 23.10.2019.
Broj akta: 09-1/19-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo