Predlog rezolucije o uspostavljanju održivog i modernog saobraćajnog sistema Crne Gore

EPA: 714 XXVI
Broj akta: 00-71/19-4
Datum: 05.06.2019
Vrsta akta: Rezolucija
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Arhiviran

Dokumenta:

Predlog rezolucije o uspostavljanju održivog i modernog saobraćajnog sistema Crne Gore

Datum: 05.06.2019.
Broj akta: 00-71/19-4
Vrsta dokumenta: Rezolucija
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Andrija Mandić, Branko Radulović, Milan Knežević, Milutin Đukanović, Nebojša Medojević

Usmjerenje

Datum: 07.06.2019.
Broj akta: 00-71/19-4/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje Vlade

Datum: 22.07.2019.
Broj akta: 00-71/19-4/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada

Izvještaj

Datum: 21.10.2019.
Broj akta: 00-71/19-4/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 23.10.2019.
Broj akta: 00-71/19-4/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo