Predlog rezolucije o načinu valorizacije elektroenergetskog potencijala Crne Gore

EPA: 716 XXVI
Broj akta: 00-71/19-5
Datum: 05.06.2019
Vrsta akta: Rezolucija
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog rezolucije o načinu valorizacije elektroenergetskog potencijala Crne Gore

Datum: 05.06.2019.
Broj akta: 00-71/19-5
Vrsta dokumenta: Rezolucija
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Andrija Mandić, Branko Radulović, Milan Knežević, Milutin Đukanović, Nebojša Medojević

Usmjerenje

Datum: 07.06.2019.
Broj akta: 00-71/19-5/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo