Obavještenje Šućka Bakovića o nastupanju razloga za prestanak funkcije

EPA: 717 XXVI
Broj akta: 00-74/19-7
Datum: 07.06.2019
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Obavještenje Šućka Bakovića o nastupanju razloga za prestanak funkcije

Datum: 07.06.2019.
Broj akta: 00-74/19-7
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali