Predlog liste za imenovanje Savjeta RTCG po ovlašćenim predlagačima

EPA: 719 XXVI
Broj akta: 00-74/19-8
Datum: 10.06.2019
Oblast: Administrativni odbor
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog liste za imenovanje Savjeta RTCG po ovlašćenim predlagačima

Datum: 10.06.2019.
Broj akta: 00-74/19-8
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Administrativni odbor

Odluka

Datum: 21.06.2019.
Broj akta: 00-74/19-8/1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali