Izvještaj o učešću pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama, mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu za 2018. godinu

EPA: 741 XXVI
Broj akta: 00-63-4/19-19/2
Datum: 05.07.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o učešću pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama, mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu za 2018. godinu

Datum: 05.07.2019.
Broj akta: 00-63-4/19-19/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo