Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru

EPA: 742 XXVI
Broj akta: 23-1/19-3
Datum: 05.07.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru

Datum: 05.07.2019.
Broj akta: 23-1/19-3
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Genci Nimanbegu, Adrijan Vuksanović, Ervin Ibrahimović

Usmjerenje

Datum: 08.07.2019.
Broj akta: 23-1/19-3/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo