Predlog zakona o dopuni Zakona o regionalnom razvoju

EPA: 743 XXVI
Broj akta: 22/19-1
Datum: 05.07.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o dopuni Zakona o regionalnom razvoju

Datum: 05.07.2019.
Broj akta: 22/19-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Halil Duković, Genci Nimanbegu, Mihailo Anđušić, Adrijan Vuksanović, Nikola Rakočević, Miloš Nikolić, Suad Numanović, Boris Mugoša

Usmjerenje

Datum: 08.07.2019.
Broj akta: 22/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 19.07.2019.
Broj akta: 22/19-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 25.07.2019.
Broj akta: 22/19-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 25.07.2019.
Broj akta: 22/19-1/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 31.07.2019.
Broj akta: 22/19-1/5
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 31.07.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali