Predlog zakona o izmjeni Zakona o visokom obrazovanju

EPA: 744 XXVI
Broj akta: 26-1/19-2
Datum: 05.07.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjeni Zakona o visokom obrazovanju

Datum: 05.07.2019.
Broj akta: 26-1/19-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Marta Šćepanović, Genci Nimanbegu, Andrija Popović, Mihailo Anđušić, Adrijan Vuksanović, Nikola Rakočević, Branka Tanasijević, Boris Mugoša

Usmjerenje

Datum: 08.07.2019.
Broj akta: 26-1/19-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 23.07.2019.
Broj akta: 26-1/19-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 25.07.2019.
Broj akta: 26-1/19-2/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 25.07.2019.
Broj akta: 26-1/19-2/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 31.07.2019.
Broj akta: 26-1/19-2/5
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 31.07.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali