Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz 2005. godine o izmjenama i dopunama Protokola o suzbijanju nezakonitih radnji uperenih protiv bezbjednosti nepokretnih platformi koje se nalaze u epikontinentalnom pojasu

EPA: 745 XXVI
Broj akta: 15-4/19-5
Datum: 08.07.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 08.07.2019.
Broj akta: 15-4/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo