Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz 2005. godine o izmjenama i dopunama Konvencije o suzbijanju nezakonitih radnji uperenih protiv bezbjednosti pomorske plovidbe

EPA: 746 XXVI
Broj akta: 15-4/19-2
Datum: 08.07.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 08.07.2019.
Broj akta: 15-4/19-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo