Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku

EPA: 748 XXVI
Broj akta: 23-1/19-4
Datum: 10.07.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku

Datum: 10.07.2019.
Broj akta: 23-1/19-4
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 12.07.2019.
Broj akta: 23-1/19-4/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo