Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja

EPA: 749 XXVI
Broj akta: 28-2/19-6
Datum: 10.07.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja

Datum: 10.07.2019.
Broj akta: 28-2/19-6
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 12.07.2019.
Broj akta: 28-2/19-6/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo