Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

EPA: 750 XXVI
Broj akta: 16-2/19-1
Datum: 11.07.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Datum: 11.07.2019.
Broj akta: 16-2/19-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 12.07.2019.
Broj akta: 16-2/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo