Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

EPA: 751 XXVI
Broj akta: 00-72/19-38
Datum: 12.07.2019
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Datum: 12.07.2019.
Broj akta: 00-72/19-38
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 12.07.2019.
Broj akta: 00-72/19-38/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Dopuna materijala

Datum: 11.11.2019.
Broj akta: 00-72/19-38/2
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj

Datum: 05.12.2019.
Broj akta: 00-72/19-38/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 05.12.2019.
Broj akta: 00-72/19-38/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 17.12.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Odluka

Datum: 17.12.2019.
Broj akta: 00-72/19-38/5
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali