Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2018. godinu

EPA: 753 XXVI
Broj akta: 00-72/19-39
Datum: 12.07.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Usvojen

Dokumenta:

Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2018. godinu

Datum: 12.07.2019.
Broj akta: 00-72/19-39
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 12.07.2019.
Broj akta: 00-72/19-39/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 14.10.2019.
Broj akta: 00-72/19-39/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 22.11.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Zaključak

Datum: 22.11.2019.
Broj akta: 00-72/19-39/3
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Ostali