Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020 za 2018.

EPA: 758 XXVI
Broj akta: 00-72/19-41
Datum: 24.07.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020 za 2018.

Datum: 24.07.2019.
Broj akta: 00-72/19-41
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 25.07.2019.
Broj akta: 00-72/19-41/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 14.10.2019.
Broj akta: 00-72/19-41/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 22.11.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Zaključak

Datum: 22.11.2019.
Broj akta: 00-72/19-41/3
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Ostali