Izvještaj o stanju energetskog sektora Crne Gore u 2018. godini

EPA: 762 XXVI
Broj akta: 00-72/19-42
Datum: 30.07.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Usvojen

Dokumenta:

Izvještaj o stanju energetskog sektora Crne Gore za 2018. godini

Datum: 30.07.2019.
Broj akta: 00-72/19-42
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 02.09.2019.
Broj akta: 00-72/19-42/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 14.10.2019.
Broj akta: 00-72/19-42/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 22.11.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Zaključak

Datum: 22.11.2019.
Broj akta: 00-72/19-42/3
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Ostali