Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva

EPA: 765 XXVI
Broj akta: 00-71/19-8
Datum: 30.07.2019
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva

Datum: 30.07.2019.
Broj akta: 00-71/19-8
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Ivan Brajović

Amandmani

Datum: 31.07.2019.
Broj akta: 00-71/19-8/1
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanički klub

Usmjerenje

Datum: 31.07.2019.
Broj akta: 00-71/19-8/2
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 31.07.2019.
Broj akta: 00-71/19-8/3
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 31.07.2019.
Broj akta: 00-71/19-8/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 31.07.2019.
Broj akta: 00-71/19-8/5
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branka Bošnjak, Slaven Radunović, Milun Zogović

Usmjerenje

Datum: 31.07.2019.
Broj akta: 00-71/19-8/6
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 31.07.2019.
Broj akta: 00-71/19-8/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 31.07.2019.
Broj akta: 00-71/19-8/8
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Odluka

Datum: 31.07.2019.
Broj akta: 00-71/19-8/9
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 31.07.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali