Predlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrva Lastavica sa tvrđavom " Mamula" , opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu hotela " Kraljičina plaža" Budva

EPA: 766 XXVI
Broj akta: 00-74/19-11
Datum: 31.07.2019
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Usvojen

Dokumenta:

Odluka

Datum: 31.07.2019.
Broj akta: 00-74/19-11/1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali