Predlog odluke o razrješenju tri i izboru tri člana Odbora za antikorupciju Skupštine Crne Gore

EPA: 768 XXVI
Broj akta: 00-74/19-13
Datum: 31.07.2019
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o razrješenju tri i izboru tri člana Odbora za antikorupciju Skupštine Crne Gore

Datum: 31.07.2019.
Broj akta: 00-74/19-13
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Radno tijelo

Odluka

Datum: 31.07.2019.
Broj akta: 00-74/19-13/1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali