Predlog odluke o razrješenju i izboru predsjednice Komisije za praćenje i kontrolu postupaka privatizacije Skupštine Cne Gore

EPA: 772 XXVI
Broj akta: 00-74/19-17
Datum: 31.07.2019
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o razrješenju i izboru predsjednice Komisije za praćenje i kontrolu postupaka privatizacije Skupštine Cne Gore

Datum: 31.07.2019.
Broj akta: 00-74/19-17
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Radno tijelo

Odluka

Datum: 31.07.2019.
Broj akta: 00-74/19-17/1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali