Predlog odluke o razrješenju i izboru predsjednice i razrješenju i izboru jednog člana Zakonodavnog odbora za Skpštinu Crne Gore

EPA: 770 XXVI
Broj akta: 00-74/19-15
Datum: 31.07.2019
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o razrješenju i izboru predsjednice i razrješenju i izboru jednog člana Zakonodavnog odbora za Skpštinu Crne Gore

Datum: 31.07.2019.
Broj akta: 00-74/19-15
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Radno tijelo

Odluka

Datum: 31.07.2019.
Broj akta: 00-74/19-15/1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali