Predlog zakona o dopuni Zakona o poreskoj administraciji

EPA: 775 XXVI
Broj akta: 16-5/19-3
Datum: 07.08.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o dopuni Zakona o poreskoj administraciji

Datum: 07.08.2019.
Broj akta: 16-5/19-3
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Marta Šćepanović, Mihailo Anđušić, Nikola Rakočević, Jovanka Laličić, Miloš Nikolić

Usmjerenje

Datum: 07.08.2019.
Broj akta: 16-5/19-3/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo