Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

EPA: 776 XXVI
Broj akta: 28-2/19-7
Datum: 08.08.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Datum: 08.08.2019.
Broj akta: 28-2/19-7
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 02.09.2019.
Broj akta: 28-2/19-7/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 04.10.2019.
Broj akta: 28-2/19-7/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.10.2019.
Broj akta: 28-2/19-7/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo