Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima

EPA: 777 XXVI
Broj akta: 14-1/19-1
Datum: 14.08.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima

Datum: 14.08.2019.
Broj akta: 14-1/19-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 02.09.2019.
Broj akta: 14-1/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo