Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima

EPA: 777 XXVI
Broj akta: 14-1/19-1
Datum: 14.08.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima

Datum: 14.08.2019.
Broj akta: 14-1/19-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 02.09.2019.
Broj akta: 14-1/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 22.10.2019.
Broj akta: 14-1/19-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 22.10.2019.
Broj akta: 14-1/19-1/3
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Raško Konjević

Usmjerenje

Datum: 22.10.2019.
Broj akta: 14-1/19-1/5
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 23.10.2019.
Broj akta: 14-1/19-1/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 29.10.2019.
Broj akta: 14-1/19-1/7
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Marta Šćepanović, Nikola Rakočević

Amandmani

Datum: 29.10.2019.
Broj akta: 14-1/19-1/6
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Marta Šćepanović, Mihailo Anđušić, Nikola Rakočević, Jovanka Laličić, Boris Mugoša

Usmjerenje

Datum: 30.10.2019.
Broj akta: 14-1/19-1/8
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 22.11.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj

Datum: 22.11.2019.
Broj akta: 14-1/19-1/9
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 22.11.2019.
Broj akta: 14-1/19-1/10
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali