Predlog odluke o razrješenju i izbor jednog člana Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore

EPA: 778 XXVI
Broj akta: 00-74/19-20
Datum: 22.08.2019
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Usvojen

Dokumenta:

Odluka

Datum: 23.07.2019.
Broj akta: 00-74/19-20/1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali

Predlog odluke o razrješenju i izbor jednog člana Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore

Datum: 22.08.2019.
Broj akta: 00-74/19-20
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Radno tijelo