Predlog odluke o razrješenju i izbor jednog člana Ustavnog odbora Skupštine Crne Gore

EPA: 779 XXVI
Broj akta: 00-74/19-21
Datum: 22.08.2019
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o razrješenju i izbor jednog člana Ustavnog odbora Skupštine Crne Gore

Datum: 22.08.2019.
Broj akta: 00-74/19-21
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Radno tijelo

Odluka

Datum: 23.08.2019.
Broj akta: 00-74/19-21/1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali