Predlog odluke o razrješenju jednog i izboru dva člana Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva

EPA: 780 XXVI
Broj akta: 00-74/19-22
Datum: 23.08.2019
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o razrješenju jednog i izboru dva člana Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva

Datum: 23.08.2019.
Broj akta: 00-74/19-22
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Radno tijelo

Odluka

Datum: 23.08.2019.
Broj akta: 00-74/19-22/1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali