Predlog zakona o legalizaciji javnih isprava u međunarodnom prometu

EPA: 781 XXVI
Broj akta: 24-3/19-1
Datum: 23.08.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o legalizaciji javnih isprava u međunarodnom prometu

Datum: 23.08.2019.
Broj akta: 24-3/19-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 02.09.2019.
Broj akta: 24-3/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.09.2019.
Broj akta: 24-3/19-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.10.2019.
Broj akta: 24-3/19-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 22.11.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 22.11.2019.
Broj akta: 24-3/19-1/4
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali