Izvještaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2018. godinu Komisije za tržište kapitala

EPA: 783 XXVI
Broj akta: 00-72/19-44
Datum: 02.09.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Usvojen

Dokumenta:

Izvještaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2018. godinu Komisije za tržište kapitala

Datum: 02.09.2019.
Broj akta: 00-72/19-44
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 02.09.2019.
Broj akta: 00-72/19-44/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 14.10.2019.
Broj akta: 00-72/19-44/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 22.11.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Zaključak

Datum: 22.11.2019.
Broj akta: 00-72/19-29/2
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Ostali