Izvještaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2018. godinu Komisije za tržište kapitala

EPA: 783 XXVI
Broj akta: 00-72/19-44
Datum: 02.09.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2018. godinu Komisije za tržište kapitala

Datum: 02.09.2019.
Broj akta: 00-72/19-44
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali