Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između strana Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi o automatizovanoj razmjeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registraciji vozila s Implementacionim sporazumom

EPA: 784 XXVI
Broj akta: 24-9/19-1
Datum: 04.09.2019
Vrsta akta: Zaključak
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 04.09.2019.
Broj akta: 24-9/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.09.2019.
Broj akta: 24-9/19-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 02.10.2019.
Broj akta: 24-9/19-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 22.11.2019.
Broj akta: 24-9/19-1/4
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 22.11.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali