Predlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između strana konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi o automatizovanoj razmjeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registraciji vozila s Implementacionim sporazumom

EPA: 784 XXVI
Broj akta: 24-9/19-1
Datum: 04.09.2019
Vrsta akta: Zaključak
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 04.09.2019.
Broj akta: 24-9/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo