Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Arsenal" Tivat

EPA: 785 XXVI
Broj akta: 00-72/19-45
Datum: 05.09.2019
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Arsenal" Tivat

Datum: 05.09.2019.
Broj akta: 00-72/19-45
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 11.09.2019.
Broj akta: 00-72/19-45/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 26.09.2019.
Broj akta: 00-72/19-45/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 26.09.2019.
Broj akta: 00-72/19-45/3
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Jovanka Laličić

Usmjerenje

Datum: 26.09.2019.
Broj akta: 00-72/19-45/5
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 26.09.2019.
Broj akta: 00-72/19-45/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 27.09.2019.
Broj akta: 00-72/19-45/4
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Vlada

Izvještaj

Datum: 04.10.2019.
Broj akta: 00-72/19-45/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 07.10.2019.
Broj akta: 00-72/19-45/8
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 08.10.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Odluka

Datum: 08.10.2019.
Broj akta: 00-72/19-45/9
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali