Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Arsenal" Tivat

EPA: 785 XXVI
Broj akta: 00-72/19-45
Datum: 05.09.2019
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Arsenal" Tivat

Datum: 05.09.2019.
Broj akta: 00-72/19-45
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 11.09.2019.
Broj akta: 00-72/19-45/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo