Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

EPA: 789 XXVI
Broj akta: 14-1/19-2
Datum: 23.09.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Datum: 23.09.2019.
Broj akta: 14-1/19-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 26.09.2019.
Broj akta: 14-1/19-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 21.10.2019.
Broj akta: 14-1/19-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 22.10.2019.
Broj akta: 14-1/19-2/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Odgovor na mišljenje Ministarstva saobraćaja i pomorstva

Datum: 22.10.2019.
Broj akta: 14-1/19-2/4
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Amandmani

Datum: 24.10.2019.
Broj akta: 14-1/19-2/5
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Usmjerenje

Datum: 24.10.2019.
Broj akta: 14-1/19-2/6
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 11.11.2019.
Broj akta: 14-1/19-2/7
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 20.11.2019.
Broj akta: 14-1/19-2/8
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 22.11.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 22.11.2019.
Broj akta: 14-1/19-2/9
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali