Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu

EPA: 791 XXVI
Broj akta: 33/19-5
Datum: 27.09.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu

Datum: 27.09.2019.
Broj akta: 33/19-5
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 27.09.2019.
Broj akta: 33/19-5/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj o reviziji Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu

Datum: 14.10.2019.
Broj akta: 00-72/19-54
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj

Datum: 17.10.2019.
Broj akta: 33/19-5/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI Crne Gore za period oktobar 2018 - oktobar 2019. godine

Datum: 31.10.2019.
Broj akta: 00-72/19-58
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Amandman

Datum: 18.11.2019.
Broj akta: 33/19-5/3
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 18.11.2019.
Broj akta: 33/19-5/4
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 20.11.2019.
Broj akta: 33/19-5/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 02.12.2019.
Broj akta: 33/19-5/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 12.12.2019.
Broj akta: 33/19-5/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz

Datum: 17.12.2019.
Broj akta: 33/19-5/8
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali

Zaključak

Datum: 17.12.2019.
Broj akta: 33/19-5/10
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Ostali