Finansijski plan sa Planom rada Agencije za elektronske medije za 2020. godinu

EPA: 794 XXVI
Broj akta: 00-72/19-50
Datum: 30.09.2019
Vrsta akta: Plan
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Finansijski plan sa Planom rada Agencije za elektronske medije za 2020. godinu

Datum: 30.09.2019.
Broj akta: 00-72/19-50
Vrsta dokumenta: Plan
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 30.09.2019.
Broj akta: 00-72/19-50/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 25.11.2019.
Broj akta: 00-72/19-50/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo