Plan rada i Finansijski plan agencije za nadzor osiguranja za 2020. godinu

EPA: 795 XXVI
Broj akta: 00-72/19-51
Datum: 30.09.2019
Vrsta akta: Plan
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Usvojen

Dokumenta:

Plan rada i Finansijski plan agencije za nadzor osiguranja za 2020. godinu

Datum: 30.09.2019.
Broj akta: 00-72/19-51
Vrsta dokumenta: Plan
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 10.10.2019.
Broj akta: 00-72/19-51/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 25.11.2019.
Broj akta: 00-72/19-51/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Odluka

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 00-72/19-51/3
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali