Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

EPA: 797 XXVI
Broj akta: 33/19-6
Datum: 03.10.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Datum: 03.10.2019.
Broj akta: 33-19-6
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Usmjerenje

Datum: 04.10.2019.
Broj akta: 33/19-6/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo