Izvještaj o razmatranju predloga za postavljanje generalnog direktora Obavještajno bezbjedonosnog direktorata u Ministrastvu odbrane

EPA: 798 XXVI
Broj akta: 00-63-4/19-27/3
Datum: 04.10.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju predloga za postavljanje generalnog direktora Obavještajno bezbjedonosnog direktorata u Ministrastvu odbrane

Datum: 04.10.2019.
Broj akta: 00-63-4/19-27/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo