Predlog liste za imenovanje jedne članice savjeta RTCG po ovlašćenom predlagaču

EPA: 799 XXVI
Broj akta: 00-74/19-24
Datum: 04.10.2019
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog liste za imenovanje jedne članice savjeta RTCG po ovlašćenom predlagaču

Datum: 04.10.2019.
Broj akta: 00-74/19-24
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Odluka

Datum: 22.11.2019.
Broj akta: 00-74/19-24/1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali