Plan rada i Finansijski plan za 2020. godinu Agencuje za ljekove i medicinska sredstva

EPA: 800 XXVI
Broj akta: 00-72/19-53
Datum: 07.10.2019
Vrsta akta: Plan
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Usvojen

Dokumenta:

Plan rada i Finansijski plan za 2020. godinu Agencuje za ljekove i medicinska sredstva

Datum: 07.10.2019.
Broj akta: 00-72/19-53
Vrsta dokumenta: Plan
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 09.10.2019.
Broj akta: 00-72/19-53/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 25.11.2019.
Broj akta: 00-72/19-53/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Odluka

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 00-72/19-53/3
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali