Popuna upražnjenog poslaničkog mjesta u Skupštini Crne Gore

EPA: 802 XXVI
Broj akta: 00-74/19-26
Datum: 08.10.2019
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Usvojen

Dokumenta:

Popuna upražnjenog poslaničkog mjesta u Skupštini Crne Gore

Datum: 08.10.2019.
Broj akta: 00-74/19-26
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj

Datum: 08.10.2019.
Broj akta: 00-74/19-26/1
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali