Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno - istoriskog područja Kotor

EPA: 803 XXVI
Broj akta: 26-2/19-3
Datum: 11.10.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno - istoriskog područja Kotor

Datum: 11.10.2019.
Broj akta: 26-2/19-3
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 11.10.2019.
Broj akta: 26-2/19-3/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Dopuna materijala

Datum: 11.10.2019.
Broj akta: 26-2/19-3/2
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj

Datum: 17.10.2019.
Broj akta: 26-2/19-3/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 21.10.2019.
Broj akta: 26-2/19-3/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 21.10.2019.
Broj akta: 26-2/19-3/5
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović, Džavid Šabović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Usmjerenje

Datum: 22.10.2019.
Broj akta: 26-2/19-3/6
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 07.11.2019.
Broj akta: 26-2/19-3/8
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Radule Novović

Amandman

Datum: 07.11.2019.
Broj akta: 26-2/19-3/7
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Jovanka Laličić

Usmjerenje

Datum: 07.11.2019.
Broj akta: 26-2/19-3/9
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 07.11.2019.
Broj akta: 26-2/19-3/10
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Momčilo Martinović

Usmjerenje

Datum: 08.11.2019.
Broj akta: 26-2/19-3/11
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje Vlade

Datum: 11.11.2019.
Broj akta: 26-2/19-3/12
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada

Izvještaj

Datum: 21.11.2019.
Broj akta: 26-2/19-3/13
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 21.11.2019.
Broj akta: 26-2/19-3/14
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 22.11.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 22.11.2019.
Broj akta: 26-2/19-3/15
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali