Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka

EPA: 804 XXVI
Broj akta: 23-3/19-6
Datum: 14.10.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka

Datum: 14.10.2019.
Broj akta: 23-3/19-6
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 15.10.2019.
Broj akta: 23-3/19-6/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 13.12.2019.
Broj akta: 23-3/19-6/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 19.02.2020.
Broj akta: 23-3/19-6/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 16.07.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 16.07.2020.
Broj akta: 23-3/19-6/4
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali