Predlog zakona o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i dopunjava Dodatni protokol uz Konvenciju o transferu osuđenih lica

EPA: 807 XXVI
Broj akta: 24-9/19-4
Datum: 14.10.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i dopunjava Dodatni protokol uz Konvenciju o transferu osuđenih lica

Datum: 14.10.2019.
Broj akta: 24-9/19-4
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 15.10.2019.
Broj akta: 24-9/19-4/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 01.11.2019.
Broj akta: 24-9/19-4/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 13.12.2019.
Broj akta: 24-9/19-4/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 16.07.2020.
Broj akta: 24-9/19-4/4
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali