Predlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u NATO misiju u Republici Irak

EPA: 823 XXVI
Broj akta: 00-72/19-56
Datum: 21.10.2019
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u NATO misiju u Republici Irak

Datum: 21.10.2019.
Broj akta: 00-72/19-56
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 22.10.2019.
Broj akta: 00-72/19-56/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-72/19-56/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.11.2019.
Broj akta: 00-72/19-56/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 09.12.2019.
Broj akta: 00-72/19-56/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 17.12.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Odluka

Datum: 17.12.2019.
Broj akta: 00-72/19-56/5
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali