Predlog zakona o javnim nabavkama

EPA: 826 XXVI
Broj akta: 05/19-2
Datum: 22.10.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o javnim nabavkama

Datum: 22.10.2019.
Broj akta: 05/19-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 22.10.2019.
Broj akta: 05/19-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 02.12.2019.
Broj akta: 05/19-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 03.12.2019.
Broj akta: 05/19-2/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 09.12.2019.
Broj akta: 05/19-2/4
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Listing glasanja

Datum: 17.12.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 17.12.2019.
Broj akta: 05/19-2/5
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali